Leif Chr. Mikkelsen

HVILKE KRAV STILLES TIL DEN FREMTIDIGE LEDER?

Leif Chr. Mikkelsen - E-ntertainment.dk

LEIF CHR. MIKKELSEN

Direktør i Team Copenhagen, tidligere træner af herrerne håndboldlandshold og foredragsholder…

Leif Chr. Mikkelsen, der har været coach, uddanner, træner og leder i en årrække, kender alle de strømninger, der har været toneangivende indenfor management.

 

Han er derfor også yderst velkvalificeret

til at give et bud på, hvilke egenskaber fremtidens leder skal besidde.

 

Én af de udfordringer, lederne kommer til

at stå over for i fremtiden, er ledelse af individualister i teams !

 

Lederen skal endvidere være i stand til at  tackle den forsvarsposition, mange men-nesker går i, når der skal ske forandringer.   

 

Og så må visioner og værdier ikke kun være ord i en fin manual ? de skal ud-mønte sig i handlinger.

 

Et andet væsentligt område er kommunikationen. Er der generelt en høj forståelse ? vil man også få langt de bedste resultater.

 

Og endelig skal lederen være dygtig til at følge op og motivere!  og ikke kun kon-trollere.

 

Varighed: 1 – 1½ time   

 

INFO-BOX

Leif Mikkelsen er uddannet lærer i dansk og biologi – og senere IHF lektor.

 

I elleve år (1976 – 1987) var han landstræner for Herre A Danmark .

 

I perioden 1984 til 1987 var han marketingchef for Københavns Idrætspark.

 

Dernæst fulgte 13 år som personale-udviklingschef og – direktør i Hydro Texaco A/S.

 

Fra 2000 til 2002 var Leif Chr. Mikkelsen henholdsvis HR direktør og kommunikations- og personaledirektør i DFDS A/S. 

 

I dag er han direktør i Team Copenhagen.

 

 

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking af hans foredrag.

Admin / 16. januar 2012 / Foredragsholder