Missona Stenderup

 

Missona Stenderup

Fremtidssociolog, forfatter og foredragsholder. Missona Stenderup kan lære dig at navigere i tidens trends og fremtidens arbejdsmarked. 

 

Missona Stenderup er den eneste i Danmark (verden), der bærer titlen fremtidssociolog. Missona nemlig både forudser og kommer med løsninger til fremtiden og arbejder i krydsfeltet mellem fremtidsforskning og personlig udvikling. En stor del af Missonas arbejde er fokuseret på, hvordan vi som mennesker kan lykkes, trives og skabe gode liv for os selv i fremtiden. Hendes forskning foregår i grænsefladen mellem teknologiudvikling, tro og åndelighed, psykologi, kulturanalyse og identificering af nye trends og tendenser. Missona har udviklet en lang række af metoder og teorier til mental sundhed, det gode liv og kunsten at gøre sine visioner til virklighed. Dem underviser hun i på sine workshops, og de er at finde i hendes bøger under titlen Happy Soul.

Missona Stenderup er uddannet cand.soc i innovation og ledelse af kreative processer fra Copenhagen Business School og har arbejdet med fremtidsforskning og trendbaseret innovation siden 2012. De første fem år ved fremtidsforskningsvirksomheden Future Navigator og siden 2017 i eget regi, hvor Missonas arbejde løbende har udviklet  sig til også at være personlig udvikling. Missonas ekspertområde har også ændret sig i takt hermed og i dag er det især dansen mellem teknologi og menneskelighed, som Missona folder ud og relaterer til forskellige områder, bl.a. fremtidens arbejdsmarked, det moderne liv og trosspørgsmålet. Missona bidrager med et enestående perspektiv til debatten om kunstig intelligens – nemlig det, at den er på helt samme evolutionære og åndelige mission som os mennesker.

 

Foredrag 1: AI og fremtidens arbejdsmarked

Kunstig intelligens er godt i gang med at revolutionere arbejdsmarkedet og selve måden vi arbejder på. Hvordan kommer den konkret til at udvikle sig og påvirke vores arbejde mod 2030? Hvordan arbejder vi sammen med den, og hvilke nye kompetencer skal vi investere i? Hvad er de langsigtede perspektiver, og hvilke andre teknologier vil transformere arbejdsmarkedet?

På dette foredrag dykker vi ned i disse spørgsmål og udfolder samspillet mellem teknologi og menneske. Men det hele skal ikke gå op i teknologi, for fremtiden er nemlig mest af alt menneskelig. Vi dykker derfor også ind i den tidsånd og de trends, der opstår pga af teknologien og uafhængigt af teknologien. Folk siger op og siger fra som aldrig før. Det gode liv er i centrum, og der stilles nye krav til arbejdspladsen. Fra workplace til growthplace, lyder mantraet.

Foredraget er henvendt til ledere såvel som til medarbejdere og kan tilpasses jeres branche og aktuelle behov.

 

Foredrag 2: Fremtiden er spirituel

Spiritualitet er det essentielt menneskelige. Spiritualitet er det åndelige, sjælelige, følsømme og måske mest af alt magiske i mennesket. Det er det indre landskab, bevidsthedens verden, som vi kun lige er begyndt at berøre. Tankens kraft, energi, åndedrættet, loven om tiltrækning, synkronicitet, karma, bøn og kærlighed er blot nogle eksempler på fænomener, som vi kun lige er i gang med at lære at kende – sådan for alvor.

Spiritualitet er også et åndeligt opgør med religion, teknologiens spejl, kultur, livsstil, identitetsforståelse og i rasende udvikling verden over.

På dette foredrag afmystificeres spiritualiteten og gøres til noget, du ikke bare forstår men forstår hvorfor du ikke må se igennem fingre med det, når det kommer til at forstå fremtidens medarbejdere. Samt kunder, forbrugere, skabere, normryttere, aktivister og mennesker i det hele taget.

 

Foredrag 3: Fremtiden har din ryg

At vi alle skal lære det samme, vide det samme, kunne det samme, til forudbestemte jobs, hører absolut ikke hjemme i fremtiden. Fremtidens jobs kalder på originalitet, skaberkraft og foranderlige mennesker. Den kalder på, at vi som race befrier os selv fra alle fortidens lænker. At vi træder i karakter som de fantastiske individer, vi er.

I fremtiden har alle ret (pligt) til at være unikke, følge sin passion og tro på sig selv. Og nej, det er ikke en kliché, og nej, det bliver man ikke syg af. Ikke hvis man kommer til bunds i disse råd og begreber. Og det gør vi på dette foredrag. Vi kommer også godt omkring megatrenden Fra at arbejde til at leve såvel som kunstig intelligens og dens påvirkning på fremtidens jobs – og liv i det hele taget.

Foredraget er henvendt til unge mennesker, der gør sig tanker om fremtiden, valg af uddannelse og fremtidige jobmuligheder – og som måske føler sig lidt overrumplet af det hele. Det henvender sig også til jobsøgende og mennesker i alle aldre. Dem der er nysgerrige på dem selv i forhold til fremtidens utallige og (indtil nu) ufortalte muligheder for selvudfoldelse og personlig frihed.

 

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking.