Anja Bo

Anja Bo - moderator - ordstyrer - konferencier - e-ntertainment.dk

Anja Bo – konferencier, vært, ordstyrer, moderator og facilitator ….

Anja Bo har tidligere været reporter på TV2 Nyhederne, Deadline og TV-avisen.

Aldrig har vi været så kloge, og aldrig har vi haft mere brug for dybere forståelse. Hendes faciliteter debat og dialog, så holdningen bliver tydelig og meningen kommer frem. Hun ved, at det kræver både vid og varme.

Anjas faglige interesser afspejler, at hun til dagligt sidder i nyhedsstrømmen, og hun er særligt optaget af:

Udenrigpolitiske dagsordener; grøn vækst, Ukraine-krise

Velfærdsdiskussioner; brain drain i folkeskolen,

Uddannelse og forskning; visioner for videnssamfundet, veje til innovation

Kultur mellem dannelse og debat

Eksistentielle ; den urbane udfordring og demokratisering

Hun er en fremragende konferencier, vært, ordstyrer, moderator og facilitator.

For Anja Bo er den levende debat første prioritet Og den oprigtige nysgerrighed hos hende skinner igennem som den primære drivkraft. Med en meget opmærksom og personlig tilgang lykkes det Anja Bo at give de stærke debattører og oplægsholdere den rette mængde udfordring, der gør dem endnu bedre. Og de utrænede talere får i Anja Bos hænder den fornødne støtte til at fremstå tydeligere i deres budskab.

Anja Bo er desuden stærk på debat med inddragelse af tilhørere og evner at skærpe vinklen på eventuelle uforberedte spørgsmål og kommentarer.

Hun er iderig og ambitiøs sparringspartner for arrangøreren. Hun omsætter sin store erfaring med debatledelse til konkrete løsninger i både planlægningsfasen og under arrangementet og er altid interesseret i at udvikle og målrette debatformatet til den specifikke situation. Hun udtrykker på een gang stor autoritet og imødekommende smidighed og kreativitet. Og det er netop den balance mellem journalistisk skarphed på den ene siden og tillidsfuld åbenhed på den anden side, der gør Anja Bo til en populær moderator og mødeleder.

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking.