Lola Jensen

 Lola Jensen - foredragsholder - foredrag - e-ntertainment.dk

Lola Jensen – Socialpædagog, familievejleder, Kursusleder og foredragsholder

Lola Jensen med foredrag:

Lola Jensen – Familien Danmark er fantastisk, og vil sine børn det bedste. Men en travl og presset hverdag gør det ikke let at omstille de mange gode tanker til handling. Desuden blæser meningsvinde fra syd, øst, nord og vest omkring samme emne, hvilket gør det svært for forældrerollen at bevare sin egen sunde fornuft.

Lola Jensen har de sidste 34 år via familievejledning, foredrag, undervisning, supervision, TV, bøger og video forsøgt at give tanker til handling – give inspiration til egen selvrefleksion.

I sin egen forældrerolle har hun sammen med min mand, tre voksne børn, som har givet hende 5 børnebørn. Fagligt er hun uddannet socialpædagog fra 1980. De første to år efter uddannelsen arbejdede Lola Jensen i en børnehave. Dernæst arbejdede hun to år på et behandlingshjem for børn med sociale problemer. De sidste 30 år har Lola arbejdet som familievejleder i børnefamilier.

Dette samarbejde har givet/giver en bred erfaring omkring det, der rører sig i “familien Danmark” pt.

Alle forældre vil jo faktisk deres børn det bedste. Det er bare ikke altid, at mål og handling kommer til at stemme overens. Måske fordi usikkerhed, dårlig samvittighed, manglende selvtillid, stress osv. overhaler de gode intentioner.

Lola Jensen glæder sig til at møde dig.

Forældre foredrag:

Liste med emner til foredragsaftener for forældre og personale i dagpleje, daginstitutioner og skoler (også foredrag til skolens ældste klasser).

Hvis der er yderligere ønske om særlige emner eller problematikker som er vigtige for netop Jer, så skriv endelig og vi kan i fælleskab sammensætte et foredrag skræddersyet til Jeres målgruppe.

 • Styrkelse af forældresamarbejdet i klassen/skolen
 • Forståelse af barnets følsomhed og temperament og ideer til at give barnet færre “udslag” og mere ro.
 • Parforholdets positive (u)muligheder efter ankomst af ønskebarnet!!!
 • Parforholdets positive muligheder i en hektisk hverdag med børn og job
 • Job, familie, børn – at få det til at hænge sammen
 • Den eventyrlige verden – børn er en eventyrlighed, hvis man har en hverdag med dem, der gi`r mulighed for at se dette!!!
 • Et historisk tilbagekik og frem til i dag omkring spørgsmålene – hvad er et godt barneliv – hvad påvirker børn?
 • Selvforvaltning – hvor lidt – hvor meget – hvordan?
 • Børns sociale kompetencer – indøve sociale kompetencer herunder de værdier der kan minimere/forhindre børns mobning af hinanden – relationer mellem børn – sprog/omgangstonen – trivsel.

Flere:

 • Hvilke forventninger har vi/kan vi have til hinanden i det fælles samarbejde omkring barnet
 • Rolle- og ansvarsfordeling – det gode barneliv hjemme og i daginst.
 • Trivsel i familien Danmark/forældreroller i dag – job børn få det hele til at hænge sammen
 • Familien Danmarks hverdag sat på en humoristisk spids.
 • Kunsten at glæde sig over at være sammen med/have en præ-/teenager i huset/være ung.
 • Er forældrerollen år 2015 sikret – hvordan ”overlever” man forældrerollen?
 • Hvem bestemmer hjemme hos jer?
 • Dialogen med børn, hvad kan/skal vi tale med vores børn om?
 • Hverdagsliv med unge sat på humoristisk spids.
 • Forældrerollen til et barn i det nye årtusinde – servicering opdragelse – omsorg.
 • Kunsten at bevare en positiv forældrerolle/ familieliv/samliv efter ankomsten af ønskebarnet.
 • Modet til at turde sætte omsorgsfulde rammer og give værdisætning til børn
 • ”Hjælp vi har børn” – ”den store far, mor og børn” en aften omkring hverdag med 0 til 3årige børn
 • En hel aften om madkulturen, måltidet, rammen heri samt en tanke på at få sundheden ind i hverdagen.
 • Der skal være en plads til alle, og alle fortjener, at den plads er god for dem – samvær, samarbejde og fælles reference omkring børnene – inklusion – et fælles grundlag – en håndsrækning fra dem der er med, til dem der ikke er.

Kurser til virksomheder:

Alle virksomheder har ansatte, som er i forældrerollen. Alle virksomheder har ansatte, som bruger dialogen i det daglige arbejde. Børn er virksomhedens kommende ansatte. En øget forståelse/overblik over hjemlig situation kan give større overskud på jobbet. ”Forkæl” de ansatte med en kursusdag/-timer der helt sikkert vil give latter, noget at tale om samt positiv afsmittende stemning flere dage/uger/ måneder efter afholdelsen. Tre kursusoverskrifter kan tilbydes:

 • Familien Danmarks hverdag sat på humoristisk spids
 • Kunsten at tale til andre så de bevarer lysten til at høre efter
 • Job, familie, børn at få det til at hænge sammen.

Kurser til det offentlige:

Erfaringen fra familievejledningen, har gennem årene givet Lola Jensen andre roller og udfordringer. Blandt andet som: Supervisor for kollegaer der også arbejder som familievejledere. 3 ugers træningskurser til socialarbejdere der skal arbejde som familievejledere.

Hun er konsulent og underviser i kommuner, hvor opgaven har været at bygge og formulere en fælles platform for samtlige af kommunens ansatte inden for børn/unge området. Lola Jensen kan derfor tilbyde pædagogiske dage/aftener/weekender for personale, dagpleje, daginstitutioner, skoler, tekniske skoler, handelsskoler, gymnasier, aftenskoler, daghøjskoler m.fl. under overskrifter som følgende;

 • Personlig udvikling og kommunikation
 • “At sælge de varme kartofler til forældrene”
 • Brugerimødekommende dialog og kropssprog
 • Den nære samtale
 • Kunsten at tale til andre så de bevarer lysten til at lytte
 • Roller-rollefordeling og rollers betydning for pædagogisk arbejde
 • Hvem har ansvar for børnenes opdragelse?
 • Hvordan hjælpes forældrene med at styrke forældrerollen?
 • Børnenes ønskeinstitution?
 • Samarbejde mellem forældrebestyrelse og personale
 • Hvem har ansvaret for at give børn værdisætning – opdrage dem?
 • Piger og drenge i leg
 • Kollegial supervision
 • Tværfagligt samarbejde
 • Samvær/samarbejde/fælles reference omkring børn og unge ved årtusindskiftet
Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking.