Michael Brautsch

Michael Brautsch - siden web

MICHAEL BRAUTSCH – som foredragsholder – Sognepræst og foredragsholder.

Michael Brautsch som foredragsholder er sognepræst samt feltpræst ved Forsvaret. Han har holdt et utal af foredrag for firmaer, statslige institutioner,kommuner, skoler, foreninger, fagforbund oma. Altid på jagt efter det der binder os sammen som mennesker, i vores eksistens, i vores søgen og spørgen og i vores nysgerrighed. Det er meget morsomme og tankevækkende foredrag.

Michael Brautsch som foredragsholder kan engageres med nedenstående foredrag, som også kan sammenflettes:

Arbejdsglæde og forandring.

Hvornår har du sidst givet dit arbejdsmiljø et servicetjek – og spurgt dig selv om jobbet giver mening, om det er godt nok og hvilken rolle du selv spiller for arbejdsmiljøet?

Det får du rig lejlighed til, når Michael Brautsch som foredragsholder stiller skarpt på vores eget ansvar for arbejdsmiljøet.

“Vi finder os ikke i så meget i vores ægteskaber, eller i mange af livets andre forhold, her stopper vi op, og giver livet et tjek, og spørger os selv, om vi er glade, om det giver mening – men i arbejdslivet er der mange, som lader det sande til. Aldrig har så mange lidt af stress, lidt under en udbredt mobbekultur osv. Men det kan vi gøre noget ved. Vi skal turde spørge os selv, om det er godt nok, om arbejdet giver mening, om vi er glade, og hvad vi selv kan gøre ved det. Vi skal stoppe op og minde os selv om, hvorfor vi i sin tid søgte det job og genfinde begejstringen for arbejdet.”

Engagement og rummelighed

Michael Brautsch som foredragsholder fortæller at rummelighed er en af tidens helt store buzzwords, se bare på det rummelige arbejdsmarked og den rummelige folkeskole, men rummelighed er et komplekst begreb, for hvad er det der skal gives rum til? Skal der være rum og gives plads til alle, også dem, der tænker og handler anderledes end det, der har været praksis i vores kultur i flere hundrede år? Hvor langt vil vi tolerere religiøs og seksuel praksis, eller en samlivspraksis som ikke de fleste er en del af? Hvad menes der egentlig med rummelighed, for når vi lukker nogle ind holder vi måske andre ude?

Vi lever i en konstant forandrende verden. Familie, fritid og arbejde sætter store krav, som de mennesker vi individuelt er, og det er vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen – at få hold på fundamentet. Det er udfordrende for de fleste, og så går det måske ud over tolerancen overfor dem, der indretter sig på andre måder.

Det handler om vores nysgerrighed og om, at være åben for det, der er anderledes. Så kom og få renset ørerne med dette både morsomme og tankevækkende foredrag, når Michael Brautsch kommer på besøg og renser ud i de værste fordomme og forestillinger om alt det, der binder os sammen, samt de få områder der grundlæggende betyder, at vi ikke forstår hinanden.

Servicetjek på tilværelsen

Nogle gange er det sundt at stoppe op og lave et tjek på sin tilværelse. Det kan være på fødselsdage eller nytårsaften, når det gode rammer os – eller når ulykkerne vælter ned. Hvad er meningen med det hele? Var det så det jeg ville? Hvordan forvalter jeg min tid? Er jeg tilstede i NUET? – eller tror jeg, at livet først bliver rigtig godt – lige om lidt? Hvordan forvalter jeg henholdsvis medgang og modgang? Er der nogle ting, jeg skal have op til revision – inden det bliver tid at flytte på plejehjem? Kort sagt – Hvad er vigtigt? Måske er det en rigtig god idé at kigge på det fundament, man har bygget sin tilværelse på – altså hvilke værdier man har i sit liv?

Empowerment

Empowerment-begrebet betyder, at give magten over eget liv tilbage til det menneske, det drejer sig om. Det er efterhånden blevet en grundlæggende værdi i alt arbejde inden for udviklingsbistand, socialt arbejde mm., og moderne ledelsesteori benytter også ofte empowerment, når synspunktet er, at mennesker sædvanligvis er de bedste eksperter på eget liv. Med eksempler helt tilbage til Sokrates og nyere filosoffer som bl.a. K. E. Løgstrup, sætter Michael Brautsch lys på de etiske principper og de praktiske tilgange til begrebet, og grundlæggende begreber som ”magt”, ”ansvar”, ”valg” og ”konsekvens” vil blive behandlet i denne introduktion til empowerment princippet.

Nuets kraft

Livet er det der sker med dig, mens du har så travlt med alt muligt andet” – skrev John Lennon klogt engang. Vi lever i en foranderlig verden og der findes jo kun ét eneste øjeblik, nuet, for i går kommer aldrig tilbage, og i morgen er altid en dag væk. Det er derfor vigtigt at få spurgt sig selv, om dette øjeblik så også bruges godt, om vi behandler det som det kostbareste vi har. Måske skulle vi begynde at indkalde hinanden til ”syn”, ligesom vores biler bliver. Hvordan ser det ud med styretøjet, er der slør? og har dine prioriteringer fået rust i de bærende dele?

Modstand mod forandring.

Vi lever i en foranderlig verden. Arbejde, fritid og familie stiller i dag store krav til os, som de mennesker vi individuelt er. Det er blevet vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen. Kan vi det? Er uddannelse og arbejde lige så vigtigt som fritiden og familien? Og hvad sker der når vi bliver tvunget til forandringer på arbejdet og i privatlivet? Den gennemgående tese vil være, at mennesket sædvanligvis ikke udviser modstand mod forandring, men mod at blive forandret.

En lille snak om de store ting enhver bør overveje gennem livet inden plejehjemmet venter.

Mennesket står, som det eneste levende væsen vi kender til, i balancen mellem den målbare natur hvor alt sker med nødvendighed, og den ikke-målbare kultur, hvor valgene træffes efter behov. Oplægget vil, med Shakespeare, Karen Blixen, gamle Odin og verdenslitteraturen, belyse hvor vigtigt det er at standse op og spørge sig selv, hvilke værdier der tæller, og hvad ethvert anstændigt menneske må overveje inden familien stiftes, mens børnene vokser op og inden pensionen kommer og plejehjemmet venter. Kort sagt: Er det vigtigt?

Kunsten at elske sin næste.

Vi kan opbygge hinanden i kærlighed, men kan kærligheden også nedbryde? Hvorfor udvikler kærligheden sig ofte så dramatisk og hvordan adskiller kærligheden til ægtefælle, børn og gode venner sig fra kærligheden til fædrelandet, arbejdet og det gode håndværk? Kan man virkelig elske et stykke med sild, og hvordan passer arbejdet og privatlivet sammen i dette store puslespil?

Et omdrejningspunkt må være, at kærligheden kendes på dens frugter og således er vigtig at overveje for forståelsen af livskvaliteten.

Vi skal sætte ny fokus på etikken, men hvis hverdagen og karrieren skal fungere optimalt, så må der også sættes nyt lys på kærligheden.

Søren Kierkegaard i guldalderens Danmark.

Den danske filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) gjorde store og væsentlige tanker om begrebet kærlighed – ja, hans vigtige bog om kristen etik fra 1847 hedder ligefrem ”Kjerlighedens Gjerninger”. Men han gjorde sig også mange andre tanker om sindets kringlekroge, og blev en af de væsentligste vestlige filosoffer overhovedet. Men hvem var han egentlig? Meget ved vi og meget ved vi ikke. Men med hans egne ord var der fire store ”jordrystelser” der påvirkede ham stærkt, og gjorde ham til den han blev, ”eksistentialismens fader”. Og disse fire var: 1) Påvirkningen fra hans far, 2) hans forlovelse med frøken Regine Olsen, 3) da han blev gjort til nar af pressen samt 4) hans såkaldte kirkekamp.

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking.

Referencer:

Michael var i “topform” og tog i den grad publikum med storm. Efterfølgende bad vi “publikum” evaluere foredraget, efter skalaen: meget godt, godt, nogenlunde, mindre godt, ikke godt. Vi fik 43 tilbagemeldinger. Heraf gav 40 deltagere ham topkarakteren: meget godt og 3 deltagere gav bedømmelsen: godt
Vi, der var arrangører, indgår ikke i denne bedømmelse, men der var enighed om at Michael fuld ud levede op til forventningerne ( og de var i forvejen rimelig høje).
Susanne Larsen, tandlæge

Michael var indlevende, sympatisk og yderst inspirerende. Derudover havde han en meget professionel tilgang til det hele. Vi brugte hans oplæg som reference resten af dagen. Det var lige præcis det indspark vi havde håbet på. 
Anna Cecilia Frellsen 
CEO – MATERNITY FOUNDATION

Michael Brautsch holdt et fantastisk underholdende oplæg til vores seminar, som samtidigt indeholdt nogle rigtig gode pointer i forhold til emnet arbejdsglæde og forandringsprocesser. Hans energi og måde at holde sit oplæg på var meget inspirerende og et frisk pust på dagens program.
Vi kan varmt anbefale andre at booke Michael Brautsch.
Johan Brink
Sektionsleder – Københavns Politi

I en tid hvor tempo, kompleksitet og reformer er et grundvilkår var Michael Brautschs oplæg om Arbejdsglæde et forfriskende pust som ramte alle – både medarbejdere og ledelse – spot-on. Oplægget var båret af en sjælden grad af humor, vid og intelligens!
Direktør Bente Strager, Social- og sundhedsskolen i Silkeborg